A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381467. látogatója

Budapest

2010. március 16.,

kedd


 

38. szám


 

Ára: 3460 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2010. évi XXXIX. törvény
Egyes szociális és munkaügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról
10907
2010. évi XL. törvény
Egyes rendészeti és migrációs tárgyú törvények módosításáról, valamint egyes törvényeknek a Vízuminformációs Rendszer bevezetésével összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról
10921
2010. évi XLI. törvény
Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség Gazdasági Partnerségi Megállapodásában részt vevő államok közötti gazdasági partnerségi megállapodásra irányuló átmeneti megállapodás kihirdetéséről
10937
56/2010. (III. 16.) Korm. rendelet
A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet módosításáról
11515
57/2010. (III. 16.) Korm. rendelet
A rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek foglalkoztatásának támogatásához szükséges költségvetési forrás biztosításáról
11515
58/2010. (III. 16.) Korm. rendelet
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról
11516
21/2010. (III. 16.) FVM rendelet
Egyes Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról
11518
22/2010. (III. 16.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2010. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről
11530
23/2010. (III. 16.) FVM rendelet
Egyes vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő módosításáról
11540
55/2010. (III. 16.) KE határozat
Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről
11563
56/2010. (III. 16.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
11564
57/2010. (III. 16.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
11564
58/2010. (III. 16.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
11565
59/2010. (III. 16.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
11565
1064/2010. (III. 16.) Korm. határozat
A rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek foglalkoztatásának támogatásához szükséges költségvetési forrás átcsoportosításáról
11566
1065/2010. (III. 16.) Korm. határozat
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2.2.4. „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés afekvőbeteg szakellátásban” című 2009.évi pályázatával, valamint aTársadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2.2.2. „Sürgősségi ellátás fejlesztése – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) támogatására” című pályázatával összefüggő egyes többletkapacitások előzetes befogadásáról
11567

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.20.