A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369715. látogatója

Budapest

2010. március 26.,

péntek


 

44. szám


 

Ára: 4080 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
86/2010. (111. 26.) Korm. rendelet
Az időszakos vizsgálat keretében elvégzett előzetes eredetiségvizsgálat díjának visszatérítéséről
11873
87/2010. (111. 26.) Korm. rendelet
Az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos adatok telefonon történő bejelentéséről
11874
88/2010. (111. 26.) Korm. rendelet
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény növénytermesztési idénymunkára vonatkozó egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
11876
89/2010. (111. 26.) Korm. rendelet
A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998.(1.16.) Korm. rendelet módosításáról
11880
90/2010. (111. 26.) Korm. rendelet
A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről
11881
3/2010.(111.26.) MeHVM rendelet
Az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz szükséges azonosítók lekötésének és használatának díjáról szóló 11/2005. (IX. 28.) IHM rendelet módosításáról
11909
4/2010.(111.26.) MeHVM rendelet
A védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról
11911
5/2010.(111.26.) MeHVM rendelet
A rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló 5/2004. (IV. 13.) IHM rendelet módosításáról
11917
6/2010.(111.26.) MeHVM rendelet
A polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 6/2004. (IV. 13.) IHM rendelet módosításáról
11921
7/2010.(111.26.) MeHVM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről
11924
27/2010. (111. 26.) FVM rendelet
Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 25/2009. (111.17.) FVM rendelet, valamint az Európai Halászati Alapból a 2. támogatási tengely szerint nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2009.(111.17.) FVM rendelet módosításáról
11954
60/2010. (III. 26.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
11970
61/2010. (III. 26.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
11970
62/2010. (III. 26.) KE határozat
Rektori megbízásról
11971
63/2010. (III. 26.) KE határozat
Rektori megbízásról
11972
64/2010. (III. 26.) KE határozat
Rektori megbízásról
11972
14/2010. (III. 26.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi XXX. törvény 2-3. §-ainak hatálybalépéséről
11973
198/2010. (III. 26.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
11973
199/2010. (III. 26.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
11974
200/2010. (III. 26.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
11975
201/2010. (III. 26.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
11976
202/2010. (III. 26.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
11977

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.21.