A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372413. látogatója

Budapest

2010. április 16.,

péntek


 

55. szám


 

Ára: 2530 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
117/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet
A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet módosításáról
12878
118/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet
Az esélyegyenlőségi szakértők képzésének követelményeiről
12879
119/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet
Az Országos Esélyegyenlőségi Szakértői Névjegyzékről, az esélyegyenlőségi szakértői tevékenység végzéséről és annak feltételeiről, a szakértő működéséről
12880
120/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjairól
12882
121/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet
Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2010. évi egyedi támogatásokról, költségtérítésekről, valamint az egyéb vállalati támogatások keretében nyújtott termelési támogatásokról szóló 20/2010. (II. 9.) Korm. rendelet módosításáról
12884
7/2010. (IV. 16.) MNB rendelet
A jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 32/2009. (XII. 1.) MNB rendelet módosításáról
12885
8/2010. (IV. 16.) MNB rendelet
Az „Õrségi Nemzeti Park” emlékérme kibocsátásáról
12895
17/2010. (IV. 16.) EüM–FVM–KvVM együttes rendelet
A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet módosításáról
12897
33/2010. (IV. 16.) KHEM–ÖM együttes rendelet
A helyi közösségi közlekedés támogatásáról
12925
9/2010. (IV. 16.) ÖM rendelet
A települések polgári védelmi besorolásáról szóló 18/1996. (VII. 25.) BM rendelet módosításáról
12929
10/2010. (IV. 16.) ÖM rendelet
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az országgyűlési képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 35/2009. (XII. 30.) ÖM rendelet módosításáról
12934
3/2010. (IV. 16.) OVB állásfoglalás
A szavazás lezárásáról
12937

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.04.