A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380476. látogatója

Budapest

2010. április 20.,

kedd


 

56. szám


 

Ára: 7800 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
122/2010. (IV. 20.) Korm. rendelet
A 2010. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásáról
12940
123/2010. (IV. 20.) Korm. rendelet
A felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról
12948
18/2010. (IV. 20.) EüM rendelet
Az egészségügyért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól
12950
41/2010. (IV. 20.) FVM rendelet
A juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet módosításáról
12957
11/2010. (IV. 20.) SZMM rendelet
A települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2010. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól
12958
12/2010. (IV. 20.) SZMM rendelet
A szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedély megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról és a díj megfizetésének szabályairól
13136

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.15.