A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8299133. látogatója

Budapest

2010. április 21.,

szerda


 

58. szám


 

Ára: 2840 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
124/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és aMoldovai Köztársaság Kormánya között agazdasági együttműködésről szóló megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról éskihirdetéséről
13143
125/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet
Egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeleteknek azúj Polgári Törvénykönyvről szóló 2009.éviCXX.törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó módosításáról
13147
126/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet
Az igazságügyi és rendészeti miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeleteknek aPolgári Törvénykönyvről szóló 2009.évi CXX.törvény Második Könyvének hatálybalépésével összefüggő módosításáról
13150
127/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet
Az egyes közlekedési, hírközlési és energiaügyi tárgyú rendeleteknek aPolgári Törvénykönyvről szóló 2009.évi CXX.törvénnyel összefüggő módosításáról
13154
128/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet
Az önkormányzati miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeleteknek aPolgári Törvénykönyvről szóló 2009.évi CXX.törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról
13155
129/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet
Egyes ingatlanügyi jogszabályok módosításáról
13158
130/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet
A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003.évi L.törvény végrehajtásáról szóló 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet módosításáról
13163
131/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet
A békéltető testületi tagok kijelölésének szabályairól szóló 215/2008.(VIII.29.) Korm. rendelet módosításáról
13166
132/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet
Az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban, 1991. február 26. napján elfogadott egyezményhez kapcsolódó, astratégiai környezeti vizsgálatról szóló, Kijevben, 2003. május 21-én elfogadott jegyzőkönyv kihirdetéséről
13169
8/2010. (IV. 21.) MeHVM rendelet
Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatással kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról
13194
9/2010. (IV. 21.) MeHVM rendelet
Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal kapcsolatos pénzügyi terhek megtérítésének részletes szabályairól
13200
1093/2010. (IV. 21.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és Hongkongnak, aKínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya között akettős adóztatás elkerüléséről és azadóztatás kijátszásának megakadályozásáról ajövedelemadók területén tárgyú Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
13202
1094/2010. (IV. 21.) Korm. határozat
A Tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és aMagyarországi Tajpej Képviseleti Iroda között akettős adóztatás elkerüléséről és azadóztatás kijátszásának megakadályozásáról ajövedelemadók területén tárgyú Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
13202
1095/2010. (IV. 21.) Korm. határozat
A Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia I. Intézkedési Tervéről (2010–2011)
13203
1096/2010. (IV. 21.) Korm. határozat
Időspolitikai Tárcaközi Bizottság felállításáról
13207
1097/2010. (IV. 21.) Korm. határozat
Az Uniós fejlesztések fejezet 2009.évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának átcsoportosításáról
13208

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.25.