A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8299135. látogatója

Budapest

2011. október 6.,

csütörtök


 

115. szám


 

Ára: 1665 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet
A frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól
29024
5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról
29033
6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet
Az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól
29037
7/2011. (X. 6.) NMHH rendelet
A frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról
29053

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.25.