A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380470. látogatója

Budapest

2011. október 7.,

péntek


 

116. szám


 

Ára: 3825 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2011. évi CXXIX. törvény
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról
29355
200/2011. (X. 7.) Korm. rendelet
Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
29356
201/2011. (X. 7.) Korm. rendelet
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
29356
202/2011. (X. 7.) Korm. rendelet
A szakosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről
29357
203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet
A biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről
29360
204/2011. (X. 7.) Korm. rendelet
A gépjármű utópiacra vonatkozó megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről
29364
205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet
A vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről
29366
206/2011. (X. 7.) Korm. rendelet
A kutatási és fejlesztési megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről
29370
15/2011. (X. 7.) PSZÁF rendelet
A Kártalanítási Számla kezelője adatszolgáltatási kötelezettségéről
29376
16/2011. (X. 7.) PSZÁF rendelet
A biztosítók aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeiről és adatszolgáltatási kötelezettségéről
29388
34/2011. (X. 7.) BM rendelet
Az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet módosításáról
29410
52/2011. (X. 7.) NFM rendelet
Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet és a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosításáról
29450
233/2011. (X. 7.) KE határozat
Bírák felmentéséről, bírák kinevezéséről
29453
234/2011. (X. 7.) KE határozat
Bírák kinevezéséről
29454
235/2011. (X. 7.) KE határozat
Szolgálati nyugállományba helyezésről
29454
236/2011. (X. 7.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
29455
237/2011. (X. 7.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
29455
238/2011. (X. 7.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
29456
1328/2011. (X. 7.) Korm. határozat
A Magyar–Amerikai Fulbright Közhasznú Alapítvány Oktatási-kulturális Csereprogramok Megvalósítására Alapító Okiratának módosításáról
29457
1329/2011. (X. 7.) Korm. határozat
A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
29458
84/2011. (X. 7.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya között a vízumeljárásban diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös képviseletről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
29464
85/2011. (X. 7.) ME határozat
A Magyar Köztársaság és az Ománi Szultánság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
29465
26/2011. (X. 7.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között a gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről szóló 192/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
29465
27/2011. (X. 7.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között az M30 gyorsforgalmi út Miskolc–Tornyosnémeti–országhatár szakasza és az R4 gyorsforgalmi út országhatár–Migléc (Milhost’)–Kassa (Košice) szakasza határmetszéspontjának meghatározásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 120/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
29466

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.15.