A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8299139. látogatója

Budapest

2011. október 20.,

csütörtök


 

122. szám


 

Ára: 855 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
19/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet
A hitelintézetek adatszolgáltatási kötelezettségéről
30710
20/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet
A pénzügyi vállalkozások és pénzpiaci alkuszok által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról
31207
21/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet
Az egészség-és önsegélyező pénztárak adatszolgáltatási kötelezettségéről
31299
22/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet
Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a pénzforgalmi intézmény, továbbá az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és pénzforgalmi intézmény magyarországi fióktelepe, valamint a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról
31376

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.25.