A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8299139. látogatója

Budapest

2011. október 24.,

hétfő


 

125. szám


 

Ára: 3825 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2011. évi CXXXIV. törvény
Az uzsorával összefüggő egyes törvények módosításáról
31566
2011. évi CXXXV. törvény
A kereskedelemről szóló 2005.évi CLXIV.törvény módosításáról
31567
2011. évi CXXXVI. törvény
„Civitas Invicta” – Szigetvár, aleghősiesebb városról
31568
225/2011. (X. 24.) Korm. rendelet
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről szóló 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
31569
31/2011. (X. 24.) KIM rendelet
A területi számjelrendszerről
31570
55/2011. (X. 24.) NFM rendelet
Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet módosításáról
31665
28/2011. (X. 24.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2011. évi CXIX. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
31678
29/2011. (X. 24.) KüM határozat
Az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás kihirdetéséről szóló 2011. évi XCVII.törvény 2. és 3. §-ai hatálybalépéséről
31679

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.25.