A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8300031. látogatója

Budapest

2011. november 24.,

csütörtök


 

138. szám


 

Ára: 6255 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
245/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet
Az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról
33133
246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet
A nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről
33168
26/2011. (XI. 24.) PSZÁF rendelet
A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások által forgalmazott termékek meghatározott körére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről
33172
33/2011. (XI. 24.) KIM rendelet
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek igazolványának tartalmi és formai követelményeiről szóló 33/2010. (XII. 31.) KIM rendelet módosításáról
33220
58/2011. (XI. 24.) NFM rendelet
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról
33224
110/2011. (XI. 24.) VM rendelet
Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti vízi környezet védelmével kapcsolatos intézkedések feltételeiről
33271
111/2011. (XI. 24.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
33277
112/2011. (XI. 24.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet módosításáról
33285
100/2011. (XI. 24.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
33289
101/2011. (XI. 24.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
33292
102/2011. (XI. 24.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
33295
103/2011. (XI. 24.) AB végzés
Az Alkotmánybíróság végzése
33298
104/2011. (XI. 24.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
33300
89/2011. (XI. 24.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
33303
90/2011. (XI. 24.) OGY határozat
Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság felállításáról szóló 34/2011. (VI. 7.) OGY határozat módosításáról
33304
302/2011. (XI. 24.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
33304
303/2011. (XI. 24.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
33305
304/2011. (XI. 24.) KE határozat
Kitüntetések adományozásáról
33305
305/2011. (XI. 24.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
33306
306/2011. (XI. 24.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
33307
307/2011. (XI. 24.) KE határozat
Kitüntetés viselésének engedélyezéséről
33307
308/2011. (XI. 24.) KE határozat
Szolgálati nyugállományba helyezésről
33308
1401/2011. (XI. 24.) Korm. határozat
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
33308
1402/2011. (XI. 24.) Korm. határozat
A KEOP keretében megvalósuló „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése” című nagyprojekt javaslat jóváhagyásáról
33310
99/2011. (XI. 24.) ME határozat
A közlekedési jogsértések esetén kiszabott bírságok határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló többoldalú nemzetközi szerződés létrehozására adott felhatalmazásról
33310
33/2011. (XI. 24.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között az Európai Közösség és az Orosz Föderáció között a visszafogadásról szóló, 2006. május 25-én, Szocsiban aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló, 2011. május 19-én, Szentpéterváron aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 226/2011. (X. 28.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
33311

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.30.