A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369712. látogatója

Budapest

2011. december 6.,

kedd


 

145. szám


 

Ára: 1665 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
254/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet
A 2011. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 305/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
34581
255/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet
A Környezet és Energia Operatív Program derogációs projektek kamattámogatásának igényléséről, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes feltételeiről szóló 139/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról
34581
256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet
A lakásépítési támogatásról
34582
257/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet
A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról
34595
1/2011. (XII. 6.) KJE határozat
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága közigazgatási jogegységi határozata
34600
1416/2011. (XII. 6.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Szécsény és Pető (Pet’ov) települések közötti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről 2007. november 16-án Párkányban aláírt Egyezményt módosító 1. Kiegészítés szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
34603
1417/2011. (XII. 6.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ráróspuszta és Rároš települések közötti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről 2007. november 16-án Párkányban aláírt Egyezményt módosító 1. Kiegészítés szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
34603
1418/2011. (XII. 6.) Korm. határozat
Az állami fenntartású felsőoktatási intézmények működéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1355/2011. (X. 21.) Korm. határozat módosításáról
34604
1419/2011. (XII. 6.) Korm. határozat
A Magyarországi Evangélikus Egyház számára 2011-ben rendezésre javasolt ingatlanokról, az e célra elkülönített költségvetési keret elosztásáról
34604
1420/2011. (XII. 6.) Korm. határozat
A Magyar Állam tulajdonában lévő Kecskemét, hrsz. 810, természetben az Erkel Ferenc u. 17. szám alatt található ingatlannak a Kecskeméti Református Egyházközség részére versenyeztetés mellőzésével történő vagyonkezelésbe adásáról
34614
1421/2011. (XII. 6.) Korm. határozat
Az egyes 2007–2013. évekre szóló operatív programok módosításáról
34614
1422/2011. (XII. 6.) Korm. határozat
A Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram és az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. finanszírozási programjai árazásának átalakításáról
34617
1423/2011. (XII. 6.) Korm. határozat
A Nemzeti Stratégiai Referencia Keret fejlesztési forrásai kifizetésének gyorsításához szükséges feladatokról
34618
1424/2011. (XII. 6.) Korm. határozat
Az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program bevezetéséről, az önkormányzati hitelprogramok átalakításáról
34624
1425/2011. (XII. 6.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról és a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozat módosításáról
34625
1426/2011. (XII. 6.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
34627
1427/2011. (XII. 6.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
34628

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.21.