A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381465. látogatója

Budapest

2011. december 13.,

kedd


 

150. szám


 

Ára: 1125 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
263/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
37451
264/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet
A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról
37454
265/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet
A Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet módosításáról
37454
266/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet, az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, működtetéséről, valamint a működtető és az érintett szervek együttműködésének rendjéről szóló 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet, továbbá az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról
37458
267/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet
A bajba jutott légi járművek megsegítését, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő tevékenységet ellátó légi kutató-mentő szolgálat szervezetéről, működésének, fenntartásának, riasztásának és a mentéssel járó költségek viselésének rendjéről, e tevékenységek engedélyezésére vonatkozó szabályokról
37461
311/2011. (XII. 13.) KE határozat
Bírák kinevezéséről
37466
312/2011. (XII. 13.) KE határozat
Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről
37466
313/2011. (XII. 13.) KE határozat
Vezérőrnagyi előléptetésről
37467
314/2011. (XII. 13.) KE határozat
Szolgálati nyugállományba helyezésről
37468
315/2011. (XII. 13.) KE határozat
Szolgálati nyugállományba helyezésről
37468
316/2011. (XII. 13.) KE határozat
Szolgálati nyugállományba helyezésről
37469
317/2011. (XII. 13.) KE határozat
Kitüntetések adományozásáról
37469
318/2011. (XII. 13.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
37470
319/2011. (XII. 13.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
37471
320/2011. (XII. 13.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
37471
1433/2011. (XII. 13.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a közúti és vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
37472
1434/2011. (XII. 13.) Korm. határozat
A Szociális Családiház-építési Programról szóló 1279/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat módosításáról
37473
1435/2011. (XII. 13.) Korm. határozat
Meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt, 2010. évi előirányzat-maradvány felhasználásáról
37473
1436/2011. (XII. 13.) Korm. határozat
Az Országos Rendőr-főkapitányság gazdálkodását érintő egyes kérdésekről
37473
1437/2011. (XII. 13.) Korm. határozat
A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és az Információs Hivatal esetében meg nem valósult technikai együttműködés előirányzatának visszarendezése céljából történő költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
37474
1438/2011. (XII. 13.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
37475
1439/2011. (XII. 13.) Korm. határozat
A kötelező egészségbiztosítás természetbeni ellátásainak 2011. év végi finanszírozásához szükséges lépésekről
37477
35/2011. (XII. 13.) KüM határozat
A Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Alapokmányának és Egyezményének az 1994. évi kiotói, az 1998. évi minneapolisi, a 2002. évi marrakesh-i és a 2006. évi antalyai Meghatalmazotti Értekezleteken történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kihirdetéséről, valamint a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2011. évi XLV. törvény 2–5. §-ainak hatálybalépéséről
37479
36/2011. (XII. 13.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között a jövedelem- és a tőkenyereség-adók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2011. szeptember 7. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2011. évi CXLIV. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
37480
37/2011. (XII. 13.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2011. február 28. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2011. évi LXXXIV. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
37480

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.20.