A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372412. látogatója

Budapest

2011. december 16.,

péntek


 

153. szám


 

Ára: 1125 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2011. évi CLXXVIII. törvény
A látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról
37836
268/2011. (XII. 16.) Korm. rendelet
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
37840
10/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet
A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó rádióberendezések belföldi forgalomba hozataláról és megfelelőségének igazolásáról
37844
11/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet
A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól
37846
12/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet
A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó szervezetekről
37855
44/2011. (XII. 16.) NGM rendelet
Az EU Kék kártyával foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgár részére fizetendő kötelező legkisebb munkabér megállapításáról, valamint egyes munkaügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
37857
2/2011. (XII. 16.) PJE határozat
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága polgári jogegységi határozata
37861
321/2011. (XII. 16.) KE határozat
Miniszteri megbízatás megszűnéséről
37863
322/2011. (XII. 16.) KE határozat
Tárca nélküli miniszter kinevezéséről
37863
108/2011. (XII. 16.) ME határozat
Az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának felmentéséről
37864

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.04.