A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8299139. látogatója

Budapest

2011. december 31.,

szombat


 

166. szám


 

Ára: 21375 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
 
MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYÉNEK ÁTMENETI RENDELKEZÉSEI (2011. december 31.) A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁBÓL A DEMOKRÁCIÁBA VALÓ ÁTMENETRÕL
41613
2011. évi CCVI. törvény
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról
41621
2011. évi CCVII. törvény
Egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő további törvénymódosításokról
41634
2011. évi CCVIII. törvény
A Magyar Nemzeti Bankról
41648
2011. évi CCIX. törvény
A víziközmű-szolgáltatásról
41670
2011. évi CCX. törvény
Az emberiesség elleni bűncselekmények büntetendőségéről és elévülésének kizárásáról, valamint a kommunista diktatúrában elkövetett egyes bűncselekmények üldözéséről
41700
2011. évi CCXI. törvény
A családok védelméről
41703
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
41709
369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról
41796
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
41825
371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról
41847
372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
A megyei önkormányzat egészségügyi intézményei és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól
41868
373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
A munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről
41887
374/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet, a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
41888
375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól
41890
376/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet, a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet, a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
41894
377/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
A katasztrófa-egészségügyi ellátásról
41902
378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
A villamosenergia-ellátással, a földgázellátással és a távhőszolgáltatással összefüggő kormányrendeletek módosításáról
41907
379/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
A z Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a LEADER helyi akciócsoportok részére nyújtandó működési előlegről szóló 220/2009. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról
41999
71/2011. (XII. 31.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről
42000
42/2011. (XII. 31.) KIM rendelet
Az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek, valamint a belső egyházi jogi személyek nyilvántartásáról
42043
43/2011. (XII. 31.) KIM rendelet
A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet módosításáról
42046
44/2011. (XII. 31.) KIM rendelet
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet módosításáról
42051
56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet
A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről
42053
149/2011. (XII. 31.) VM rendelet
A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról
42238
97/2011. (XII. 31.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
42239
98/2011. (XII. 31.) OGY határozat
A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról
42239

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.25.