A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380508. látogatója

Budapest

2011. március 9.,

szerda


 

24. szám


 

Ára: 2745 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról
4661
7/2011. (III. 9.) BM rendelet
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről
4665
9/2011. (III. 9.) NGM rendelet
A váminformációs rendszerrel kapcsolatos részletszabályokról
4675
18/2011. (III. 9.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás részletes feltételeiről
4676
10/2011. (III. 9.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
4692
11/2011. (III. 9.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
4706
9/2011. (III. 9.) OGY határozat
Az új Alkotmány elfogadásának előkészítéséről
4717
10/2011. (III. 9.) OGY határozat
A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról
4726
11/2011. (III. 9.) OGY határozat
A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról
4727
12/2011. (III. 9.) OGY határozat
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításának engedélyezéséről
4727
13/2011. (III. 9.) OGY határozat
A 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításának engedélyezéséről
4728
14/2011. (III. 9.) OGY határozat
Az Országos Választási Bizottságnak a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők 2010. október 3-án megtartott választásáról szóló jelentése elfogadásáról
4728
15/2011. (III. 9.) OGY határozat
A közigazgatási és igazságügyi miniszternek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. október 3-án megtartott választása megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló jelentése elfogadásáról
4729
16/2011. (III. 9.) OGY határozat
Az Országos Választási Bizottságnak a területi és az országos kisebbségi önkormányzati képviselők 2011. január 9-én megtartott választásáról szóló jelentése elfogadásáról
4729
17/2011. (III. 9.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
4730
18/2011. (III. 9.) OGY határozat
Borbély Lénárd országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
4731
19/2011. (III. 9.) OGY határozat
Dr. Budai Gyula országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
4731
20/2011. (III. 9.) OGY határozat
Kiss Attila országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
4731
21/2011. (III. 9.) OGY határozat
Tamás Barnabás országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
4732
1040/2011. (III. 9.) Korm. határozat
A büntetés-végrehajtási intézetek nemzetközi elvárásoknak való megfelelésével összefüggő átfogó vizsgálat megállapításaihoz kapcsolódó intézkedésekről
4732
1041/2011. (III. 9.) Korm. határozat
Az Audi Motor Hungária Kft. kiemelt jelentőségű nagyberuházáshoz kapcsolódó terület-előkészítő munkák (lőszermentesítés, Natura 2000 kármérséklő, kompenzációs, valamint régészeti feltárás) koordinációjáról
4733
25/2011. (III. 9.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről
4735
25/2011. (III. 9.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4735
26/2011. (III. 9.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4736
27/2011. (III. 9.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4737
28/2011. (III. 9.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4738
29/2011. (III. 9.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4739
30/2011. (III. 9.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4740
31/2011. (III. 9.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4741

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.15.