A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381289. látogatója

Budapest

2011. március 25.,

péntek


 

32. szám


 

Ára: 6525 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2011. évi XXIX. törvény
Az energetikai tárgyú törvények módosításáról
5462
2011. évi XXX. törvény
Egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról
5573
2011. évi XXXI. törvény
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról
5578
2011. évi XXXII. törvény
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról
5579
46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet
A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről
5582
47/2011. (III. 25.) Korm. rendelet
A Borsóhalmi és a Jászteleki árvízi tározók igénybevételével kapcsolatos kártalanításról
5589
13/2011. (III. 25.) NGM rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál kormánytisztviselői jogviszony létesítését megelőző pszichikai alkalmassági vizsgálatok rendjéről
5597
14/2011. (III. 25.) NGM rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnmegelőzési, bűnüldözési, valamint szabálysértési tevékenységével összefüggésben keletkezett adatok kezelésére jogosult szervei meghatározásáról és az adatok kezelésének technikai szabályairól
5612
20/2011. (III. 25.) VM rendelet
A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról
5621
21/2011. (III. 25.) VM rendelet
A tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2011. évi különleges támogatás igénybevételének szabályairól
5637
22/2011. (III. 25.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2011. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról
5640
1075/2011. (III. 25.) Korm. határozat
A fővárosi közösségi közlekedés működtetéséhez szükséges intézkedésekről
5649
1076/2011. (III. 25.) Korm. határozat
A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér hivatalos földrajzi nevének megváltoztatásáról
5650
1077/2011. (III. 25.) Korm. határozat
A vízügyi ágazat 2010. évi vízkárelhárítási tevékenységével kapcsolatos védekezési és kártalanítási költségeinek biztosításáról
5651
29/2011. (III. 25.) ME határozat
A Magyar Corvin-lánc Iroda vezetőjének kinevezéséről
5651

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.