A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381467. látogatója

Budapest

2011. április 22.,

péntek


 

42. szám


 

Ára: 1395 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
67/2011. (IV. 22.) Korm. rendelet
Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
10616
15/2011. (IV. 22.) BM rendelet
Az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2011. évi támogatásának rendjéről
10617
13/2011. (IV. 22.) KIM rendelet
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet módosításáról
10625
14/2011. (IV. 22.) KIM rendelet
A Nemzeti Civil Alapprogram tanácsi és kollégiumi tagjai költségtérítése elszámolásának szabályairól
10628
29/2011. (IV. 22.) VM rendelet
Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint azállatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról
10630
34/2011. (IV. 22.) AB végzés
Az Alkotmánybíróság végzése
10635
1103/2011. (IV. 22.) Korm. határozat
A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról
10637
1104/2011. (IV. 22.) Korm. határozat
Összefogás az Államadósság Ellen Alaphoz kapcsolódó törvényalkotási feladatokról
10637
1105/2011. (IV. 22.) Korm. határozat
A védelmi felkészítés egyes kérdéseiről
10638
1106/2011. (IV. 22.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartaléknak a Csernobil Alapba való befizetés érdekében történő felhasználásáról
10648
1107/2011. (IV. 22.) Korm. határozat
Magyarország Alkotmányának méltó megünneplése céljából tartandó Nemzeti Gálahangverseny megrendezéséhez és egyéb kommunikációs feladatok ellátásához szükséges fedezet biztosításáról
10650
35/2011. (IV. 22.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
10652
36/2011. (IV. 22.) ME határozat
Főiskolai rektor megbízásáról
10653
37/2011. (IV. 22.) ME határozat
Főiskolai tanár kinevezéséről
10653

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.20.