A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380507. látogatója

Budapest

2011. április 29.,

péntek


 

46. szám


 

Ára: 1935 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
72/2011. (IV. 29.) Korm. rendelet
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet módosításáról
10816
73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelet
Az egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
10822
16/2011. (IV. 29.) NEFMI rendelet
A települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2011. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól
10834
35/2011. (IV. 29.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó egyes vidékfejlesztési támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról
10868
1129/2011. (IV. 29.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló 2007. június 18-i Megállapodást módosító 1. Kiegészítés szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
10869
1130/2011. (IV. 29.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között az M30 gyorsforgalmi út Miskolc–Tornyosnémeti–országhatár szakasza és az R4 gyorsforgalmi út országhatár–Migléc (Milhost’)–Kassa (Košice) szakasza határmetszéspontjának meghatározásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
10869
38/2011. (IV. 29.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről
10870

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.15.