A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8300031. látogatója

Budapest

2011. június 1.,

szerda


 

58. szám


 

Ára: 585 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2011. évi LV. törvény
Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény módosításáról
13504
89/2011. (VI. 1.) Korm. rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet módosításáról
13508
18/2011. (VI. 1.) BM rendelet
A határvízen történő közlekedés engedélyezéséről
13509
17/2011. (VI. 1.) KIM rendelet
Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet módosításáról
13510
28/2011. (VI. 1.) NEFMI rendelet
A helyi önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények 2011. évi szakmai támogatásáról
13511
48/2011. (VI. 1.) VM rendelet
A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról
13516
1/2011. (VI. 1.) BJE határozat
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága büntető jogegységi határozata
13518

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.30.