A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372412. látogatója

Budapest

2011. június 20.,

hétfő


 

67. szám


 

Ára: 315 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
32/2011. (VI. 20.) NEFMI rendelet
A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet módosításáról
14952
57/2011. (VI. 20.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások kifizetési rendjéről szóló miniszteri rendeletek módosításáról
14953
58/2011. (VI. 20.) VM rendelet
A zöldség-gyümölcs ágazatban átmeneti időre alkalmazható különleges támogatás egyes végrehajtási szabályairól
14956
18/2011. (VI. 20.) KüM határozat
A Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémia nemzetközi szervezetként való létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2011. évi XXV. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
14960

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.04.