A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8300031. látogatója

Budapest

2011. július 15.,

péntek


 

83. szám


 

Ára: 1125 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
120/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között az M30 gyorsforgalmi út Miskolc–Tornyosnémeti–országhatár szakasza és az R4 gyorsforgalmi út országhatár–Migléc (Milhos)–Kassa (Košice) szakasza határmetszéspontjának meghatározásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
24990
121/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet
A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról
24991
122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet
Az egyes művészi és művészeti munkakörökről, valamint a betöltésükhöz szükséges képesítési és egyéb feltételek részletes szabályairól
24992
123/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet
Az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról
24995
46/2011. (VII. 15.) NEFMI rendelet
A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet módosításáról
25018
1240/2011. (VII. 15.) Korm. határozat
A Svájci–Magyar Együttműködési Program 8. prioritási területén belül projekt beazonosításáról
25019
1241/2011. (VII. 15.) Korm. határozat
A Svájci–Magyar Együttműködési Program 9. prioritási területén belül projekt beazonosításáról
25020
1242/2011. (VII. 15.) Korm. határozat
Az Országos Magyar Vadászati Múzeum létrehozásáról és a hatvani Grassalkovich-kastély rekonstrukciójának szükségességéről
25020
54/2011. (VII. 15.) ME határozat
A Magyar Népköztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya között Jeruzsálemben, 1989. március 1. napján aláírt légiközlekedési egyezmény módosításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
25021

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.30.