A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380472. látogatója

Budapest

2011. augusztus 11.,

csütörtök


 

95. szám


 

Ára: 1395 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
157/2011. (VIII. 11.) Korm. rendelet
A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról
26086
158/2011. (VIII. 11.) Korm. rendelet
A Honvédelmi Minisztérium egyes hatósági és szakhatósági hatásköreit kijelölő kormányrendeletek módosításáról
26086
159/2011. (VIII. 11.) Korm. rendelet
A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról, továbbá a közhatalmi honvédelmi szervezetek kiegészítő és kisegítő tevékenységéből származó bevételek, valamint a terven felüli közhatalmi bevételek felhasználásáról szóló 2/2010. (I. 26.) HM rendelet hatályon kívül helyezéséről
26092
42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet
Az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről
26094
81/2011. (VIII. 11.) VM rendelet
A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről
26101
1284/2011. (VIII. 11.) Korm. határozat
Az Európai Bizottság és a Tanács (Ecofin) részére benyújtandó, a túlzott hiány megszüntetésére vonatkozó tanácsi ajánlás végrehajtásáról szóló 2011. évi első jelentésről
26122

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.15.