A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381293. látogatója

Budapest

2012. augusztus 6.,

hétfő


 

105. szám


 

Ára: 6720 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
12/2012. (VIII. 6.) EMMI rendelet
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról
17683
23/2012. (VIII. 6.) NGM rendelet
A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet módosításáról
17693
46/2012. (VIII. 6.) NFM rendelet
Az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának tengeri kikötőjébe érkező vagy onnan induló tengeri hajókra vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről
17698
85/2012. (VIII. 6.) VM rendelet
A 2012. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az érintett körzeti erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodásról
17720
1275/2012. (VIII. 6.) Korm. határozat
A Közlekedési Operatív Program keretében új kiemelt projektjavaslat akciótervi nevesítéséről, továbbá a támogatás összegének növeléséről („a Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése”)
17837
1276/2012. (VIII. 6.) Korm. határozat
A Nyugat-Dunántúli Régióban közoktatás-fejlesztést célzó kiemelt tervezési felhívásról
17838
1277/2012. (VIII. 6.) Korm. határozat
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap K+F pályázatainak forrásátcsoportosításáról
17838
1278/2012. (VIII. 6.) Korm. határozat
Az „Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért – Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a közoktatásban tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében” című kiemelt projektjavaslat előzetes nevesítéséről
17838
1279/2012. (VIII. 6.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program keretében egymilliárd forintot meghaladó támogatásra javasolt projektjavaslat jóváhagyásáról („Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program”)
17840
1280/2012. (VIII. 6.) Korm. határozat
A Közlekedési Operatív Program keretében új kiemelt projektjavaslatok akciótervi nevesítéséről („Veszprém belső körút”; „81. számú főút 26+300–26+630 kilométerszelvények közötti út- és híd rehabilitációja”; „Szombathely–Zalaszentiván vasútvonal korszerűsítése”, valamint „A Hegyeshalom (kiz)–Csorna–Porpác vasútvonal villamosítása és állomási biztosítóberendezések felülvezérlésének kialakítása”)
17841
1281/2012. (VIII. 6.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program forrásaiból megvalósítandó nagyprojekt Európai Bizottsághoz benyújtott támogatási kérelmének visszavonásáról [„Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása, az RSD és mellékágai kotrása, a tassi vízleeresztő műtárgy létesítése és a Kvassay zsilip rekonstrukciója”]
17847
1282/2012. (VIII. 6.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évi akcióterve 3. és 5. prioritásai keretében történő forrásátcsoportosításról
17847
1283/2012. (VIII. 6.) Korm. határozat
Az Észak-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évi akcióterve 3. prioritása keretében történő forrásátcsoportosításról
17850
1284/2012. (VIII. 6.) Korm. határozat
A nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátásához kapcsolódó költségvetési előirányzat átcsoportosításáról
17850

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.