A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369715. látogatója

Budapest

2012. szeptember 4.,

kedd


 

116. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
45/2012. (IX. 4.) BM rendelet
A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76. §-a szerinti letéti számla felhasználásának szabályairól szóló 12/2012. (III. 30.) BM rendelet módosításáról
19652
21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet
Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról
19652
3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet
A tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről
19666
28/2012. (IX. 4.) NGM rendelet
A 2013. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
19670
96/2012. (IX. 4.) VM rendelet
A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása előirányzat felhasználásáról
19671
216/2012. (IX. 4.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésekről
19674
217/2012. (IX. 4.) KE határozat
Bírói kinevezésről
19676
218/2012. (IX. 4.) KE határozat
Bírói kinevezésről
19676
219/2012. (IX. 4.) KE határozat
Bírói felmentésről
19676
220/2012. (IX. 4.) KE határozat
Gazdasági versenyhivatal versenytanácsa tagjává történő kinevezéséről
19677
221/2012. (IX. 4.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
19677
1325/2012. (IX. 4.) Korm. határozat
A Jó Állam fejlesztési koncepció végrehajtásának összehangolásáért felelős kormánybiztos egyes hatásköreinek további gyakorlásával összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról
19678

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.21.