A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381293. látogatója

Budapest

2012. november 27.,

kedd


 

157. szám


 

Ára: 7980 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi CLXX. törvény
A Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint egyes törvényeknek a közlekedésbiztonságot elősegítő európai uniós és nemzetközi kötelezettségek végrehajtásához szükséges módosításáról
26268
2012. évi CLXXI. törvény
A Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Dunai Rendészeti Koordinációs Központ működtetéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
26283
2012. évi CLXXII. törvény
A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény és a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról
26289
2012. évi CLXXIII. törvény
A Nemzetközi Pénzügyi Társaság alapokmánya módosításának kihirdetéséről
26295
2012. évi CLXXIV. törvény
A Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank alapokmánya módosításának kihirdetéséről
26296
2012. évi CLXXV. törvény
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról
26297
2012. évi CLXXVI. törvény
A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény módosításáról
26341
2012. évi CLXXVII. törvény
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról
26342
24/2012. (XI. 27.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről
26343
25/2012. (XI. 27.) PSZÁF rendelet
A befektetési szolgáltatási tevékenységet, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást, árutőzsdei szolgáltatást végzők adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 9/2011. (VI. 17.) PSZÁF rendelet módosításáról
26343
58/2012. (XI. 27.) BM rendelet
A komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről
26463

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.