A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380486. látogatója

Budapest

2012. december 5.,

szerda


 

162. szám


 

Ára: 7035 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi CLXXXVII. törvény
A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról
27178
340/2012. (XII. 5.) Korm. rendelet
Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról
27183
341/2012. (XII. 5.) Korm. rendelet
A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában közreműködő állami felszámoló kijelöléséről szóló 358/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, továbbá a stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában közreműködő állami felszámoló adatainak nyilvántartásba vételével és közigazgatási hatósági ellenőrzésével összefüggő eljárási szabályokról szóló 357/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
27341
342/2012. (XII. 5.) Korm. rendelet
Az R-CO Ingatlanforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
27342
343/2012. (XII. 5.) Korm. rendelet
A SZALÓK HOLDING Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
27342
46/2012. (XII. 5.) EMMI rendelet
A közoktatási tankönyvek legmagasabb fogyasztói áráról szóló 13/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet módosításáról
27343
33/2012. (XII. 5.) NGM rendelet
A Rehabilitációs kártya igénylésének, kibocsátásának, felhasználásának, kicserélésének, visszavonásának és a hozzá kapcsolódó kedvezmény érvényesítésének részletes szabályairól
27343
1552/2012. (XII. 5.) Korm. határozat
A KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0009 azonosító számú („Murai árvízvédelmi szakasz fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
27346
1553/2012. (XII. 5.) Korm. határozat
A KEOP-2.4.0/2F/09-11-2012-0003 azonosító számú („Berhida Ipartelep szennyezett területek kármentesítése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
27348
1554/2012. (XII. 5.) Korm. határozat
A hazai, illetve szövetkezeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
27350
141/2012. (XII. 5.) ME határozat
Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága elnöke megbízásáról
27351

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.15.