A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372413. látogatója

Budapest

2012. december 10.,

hétfő


 

165. szám


 

Ára: 3255 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi CXCIII. törvény
Az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről
27501
2012. évi CXCIV. törvény
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetéséről
27530
34/2012. (XII. 10.) NGM rendelet
Dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezése során a vámhatóság által lefolytatott eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint a díjak beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól
27534
65/2012. (XII. 10.) NFM rendelet
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
27535
66/2012. (XII. 10.) NFM rendelet
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
27540
125/2012. (XII. 10.) VM rendelet
A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet, és a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet módosításáról
27567
308/2012. (XII. 10.) KE határozat
Bírói felmentésről
27572
309/2012. (XII. 10.) KE határozat
Bírói felmentésről
27572
310/2012. (XII. 10.) KE határozat
Bírói felmentésről
27573
311/2012. (XII. 10.) KE határozat
Bírói kinevezésről
27573
312/2012. (XII. 10.) KE határozat
Bírói kinevezésről
27573
313/2012. (XII. 10.) KE határozat
Bírói kinevezésről
27574
314/2012. (XII. 10.) KE határozat
Bírói kinevezésről
27574
315/2012. (XII. 10.) KE határozat
Bírói kinevezésről
27574
316/2012. (XII. 10.) KE határozat
A 156/2009. (XI. 13.) KE határozat módosításáról
27575
317/2012. (XII. 10.) KE határozat
A 156/2009. (XI. 13.) KE határozat módosításáról
27575
318/2012. (XII. 10.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
27576
319/2012. (XII. 10.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
27576
1570/2012. (XII. 10.) Korm. határozat
A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezeten belüli előirányzat átcsoportosításáról
27577

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.04.