A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381465. látogatója

Budapest

2012. december 19.,

szerda


 

174. szám


 

Ára: 7665 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
375/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról
28698
376/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékeléséről, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról szóló 364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
28705
377/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet
A nyugellátások és egyes más ellátások 2013. január havi emeléséről
28706
378/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
28708
379/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet
Az otthonteremtéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
28710
380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet
Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
28723
381/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról
28731
382/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet
A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról
28736
383/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet
A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
28744
384/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
28745
385/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
28746
386/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet
Az államhatár vonalát rögzítő okmányok nyilvántartási példányai kezelésének, tárolásának rendjéről és a változások átvezetésének szabályairól
28748
387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet
A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról
28749
388/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet
A központi államigazgatási szerveknél és azok helyi szerveinél alkalmazott ösztöndíjasok foglalkoztatója által igényelhető költségvetési támogatásról
28756
389/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet
A Budapest, Római-parti árvízvédelmi védmű megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
28760
76/2012. (XII. 19.) BM rendelet
Az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályairól szóló 27/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosításáról
28762
50/2012. (XII. 19.) EMMI rendelet
A Nemzeti Betegfórumról
28765
51/2012. (XII. 19.) KIM rendelet
Az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet módosításáról
28767
68/2012. (XII. 19.) NFM rendelet
Az engedélyköteles postai szolgáltatások nyújtására vonatkozó szolgáltatási engedély megadásához szükséges vagyoni biztosítékról
28767
69/2012. (XII. 19.) NFM rendelet
A postai szolgáltatások bevételei és költségei elkülönítésének és kimutatásának részletes szabályairól, valamint az egyetemes postai szolgáltatások költségszámítására és az egyetemes postai szolgáltatási kötelezettség nettó költsége számítására vonatkozó elvekről és szabályokról
28769
130/2012. (XII. 19.) VM rendelet
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet módosításáról
28777
1636/2012. (XII. 19.) Korm. határozat
A Kormány 2013. I. félévi munkatervéről
29407
1637/2012. (XII. 19.) Korm. határozat
A Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról
29414
1638/2012. (XII. 19.) Korm. határozat
A „Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum létrehozása – a hatvani Grassalkovich-kastély rekonstrukciója és turisztikai célú hasznosítása” című projekttel összefüggésben nyújtandó biztosítékról
29414
1639/2012. (XII. 19.) Korm. határozat
A határátkelőhelyek fejlesztésének 2013-ban időszerű feladatairól
29415
1640/2012. (XII. 19.) Korm. határozat
A 2013. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről
29416
1641/2012. (XII. 19.) Korm. határozat
A Nemzeti Eszközkezelő működésével kapcsolatos egyes feladatokról
29425
1642/2012. (XII. 19.) Korm. határozat
Európai uniós fejlesztési források biztosításáról a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás megvalósításához és egyéb kapcsolódó feladatokról
29425
1643/2012. (XII. 19.) Korm. határozat
A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
29427
1644/2012. (XII. 19.) Korm. határozat
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Honvédelmi Minisztérium fejezetek között az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéshez kapcsolódó állami támogatások érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
29429
1645/2012. (XII. 19.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1355/2012. (IX. 11.) Korm. határozat módosításáról
29431
1646/2012. (XII. 19.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításról
29431
1647/2012. (XII. 19.) Korm. határozat
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról
29434
1648/2012. (XII. 19.) Korm. határozat
A regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek megállapításáról és egyes prioritásai keretének növeléséről
29445
1649/2012. (XII. 19.) Korm. határozat
Az Észak-Alföldi, a Közép-Dunántúli és a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében városrehabilitációs célú kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről
29482
1650/2012. (XII. 19.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósítani tervezett Közép-Duna Vidéke, Duna-Vértes Köze és Délkelet-Alföld regionális hulladékgazdálkodási rendszerek megvalósítására irányuló projektek önerő finanszírozásának megoldásáról, valamint a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 azonosító számú („Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén” című) projekt támogatásáról
29505
1651/2012. (XII. 19.) Korm. határozat
A Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott („MÁV Zrt. állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program 26 helyszínen” című) kiemelt projekt támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről
29508
1652/2012. (XII. 19.) Korm. határozat
A Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott („M4 gyorsforgalmi út Abony–Fegyvernek közötti szakasz, új Tisza híddal területszerzési, régészeti és tervezési költségei” című) kiemelt projekt támogatásának jóváhagyásáról
29510
1653/2012. (XII. 19.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.1.1.-07-2008-0016 azonosító számú [„M9 autóút 51. és 54. számú főutak (19+000-31+300 kmsz.) közötti szakasz” című] projekt támogatási szerződésétől történő elállásról
29512
1654/2012. (XII. 19.) Korm. határozat
A TIOP-1.1.1-12/1 azonosító számú („Neumann Program – Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban” című) projekt kiemelt projektként történő nevesítésről és támogatásának jóváhagyásáról
29512

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.20.