A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369712. látogatója

Budapest

2012. december 20.,

csütörtök


 

175. szám


 

Ára: 8925 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
390/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
29518
391/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet
A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet Balatonvilágos megyeváltásával összefüggő módosításáról
29519
392/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet
A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról
29520
393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet
A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról
29522
394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet
A kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer átalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
29546
395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet
Az örökségvédelmi hatástanulmányról
29602
396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól
29603
397/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet
Egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
29619
398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet
A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról
29626
399/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet
A légi távérzékelés engedélyezésének és a távérzékelési adatok használatának rendjéről
29641
400/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet
A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról
29644
39/2012. (XII. 20.) NGM rendelet
A Pénzügyi Jogok Biztosáról
29645
40/2012. (XII. 20.) NGM rendelet
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról
29649
41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet
Egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
29650
70/2012. (XII. 20.) NFM rendelet
A transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó átjárhatóságot biztosító műszaki előírásokról
29653
71/2012. (XII. 20.) NFM rendelet
Egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
29656
72/2012. (XII. 20.) NFM rendelet
A gépjárműről és annak hatósági jelzéséről felvételt készítő eszközre vonatkozó követelményekről szóló 18/2008. (IV. 30.) GKM rendelet módosításáról
29659
73/2012. (XII. 20.) NFM rendelet
Az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet módosításáról
29660
131/2012. (XII. 20.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 32/2012. (IV. 2.) VM rendelet alapján nyújtható kiegészítő nemzeti támogatások jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről
29669
42/2012. (XII. 20.) AB határozat
A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 3. § (3) bekezdés c) pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
29671
43/2012. (XII. 20.) AB határozat
A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 7. § és 8. §-ai alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
29679
44/2012. (XII. 20.) AB határozat
A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
29699
1655/2012. (XII. 20.) Korm. határozat
A 2013 és 2014 során a közép-európai regionális együttműködési szervezetekben betöltendő magyar elnökségek összehangolásáról, lebonyolításukból eredő feladatokról, valamint a végrehajtás feltételeinek megteremtéséről szóló 1031/2012. (II. 21.) Korm. határozat módosításáról
29705
1656/2012. (XII. 20.) Korm. határozat
Magyarország Nemzeti Katonai stratégiájának elfogadásáról
29705
1657/2012. (XII. 20.) Korm. határozat
A kormányzati stratégiai dokumentumok felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokról
29713
1658/2012. (XII. 20.) Korm. határozat
A Balatonvilágos község Veszprém megyétől Somogy megyéhez történő megyeváltásával összefüggő jogalkotási feladatokról
29716
1659/2012. (XII. 20.) Korm. határozat
Egyes állami vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
29716
1660/2012. (XII. 20.) Korm. határozat
A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezeten belüli előirányzat átcsoportosításáról
29722
1661/2012. (XII. 20.) Korm. határozat
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
29725
1662/2012. (XII. 20.) Korm. határozat
A Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt, valamint a kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsult előirányzat-maradványai felhasználásáról
29727
1663/2012. (XII. 20.) Korm. határozat
A Vidékfejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
29730
1664/2012. (XII. 20.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
29733
1665/2012. (XII. 20.) Korm. határozat
Egyes MÁV Magyar Államvasutak Zrt. és a magyar állam közötti vagyonrendezés által érintett ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
29735
1666/2012. (XII. 20.) Korm. határozat
A megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer tervezésének, kiépítésének és üzemeltetésének, valamint a 2012. és 2013. évben a gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetési és karbantartási feladatainak fedezetéről
29737
1667/2012. (XII. 20.) Korm. határozat
A Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ kiemelt járműipari központtá nyilvánításáról
29737
151/2012. (XII. 20.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetésére adott felhatalmazásról
29738
152/2012. (XII. 20.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
29738
97/2012. (XII. 20.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
29738
98/2012. (XII. 20.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
29739
99/2012. (XII. 20.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
29740

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.21.