A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380472. látogatója

Budapest

2012. december 29.,

szombat


 

184. szám


 

Ára: 15225 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
432/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
A Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről
38667
433/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
38695
434/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról
38697
435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
A Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól
38701
436/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
38709
437/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
38710
438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről
38717
439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről
38721
440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
38730
441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
A hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
38751
442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
38764
443/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
38785
444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
A hulladékká vált gépjárművekről
38852
445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
38879
446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
A Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
38892
447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
38897
58/2012. (XII. 29.) EMMI rendelet
Az otthoni szakápolással, hospice ellátással, valamint a rehabilitációs ellátásokkal, szanatóriumi ellátással összefüggő eljárások egyszerűsítéséről
38928
54/2012. (XII. 29.) NGM rendelet
A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet módosításáról
38952
151/2012. (XII. 29.) VM rendelet
A járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
38967
45/2012. (XII. 29.) AB határozat
Magyarország Alaptörvénye átmeneti rendelkezései egyes cikkeinek alaptörvény-ellenességéről és megsemmisítéséről
38979
1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat
A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről
39029
1701/2012. (XII. 29.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló egyes kiemelt projektek kedvezményezettjének módosításáról
39031
1702/2012. (XII. 29.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterv 1–3. prioritásának megállapításáról
39032
1703/2012. (XII. 29.) Korm. határozat
A KEOP-1.2.0/2F-2008-0005 azonosító számú („Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja” című) nagyprojekt támogatásának növeléséről
39040
1704/2012. (XII. 29.) Korm. határozat
Az ÉAOP-1.1.1/C-12-k1-2012-0005 azonosító számú („A Nyíregyházi Ipari Park 2. ütemének komplex terület előkészítése” című) kiemelt projekt nevesítésének visszavonásáról
39040
1705/2012. (XII. 29.) Korm. határozat
A NYDOP-5.3.1/A-12-k1-2012-0001 azonosító számú („24 tantermes iskola és óvoda építése Szombathelyen” című) projekt Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011–2013-as Akciótervében történő nevesítéséről
39043

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.15.