A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380486. látogatója

Budapest

2012. március 9.,

péntek


 

28. szám


 

Ára: 9240 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi XII. törvény
A közkegyelem gyakorlásáról
6033
2012. évi XIII. törvény
A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosításáról
6033
34/2012. (III. 9.) Korm. rendelet
Az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről, kormánytisztviselőkről és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjairól
6040
35/2012. (III. 9.) Korm. rendelet
Egyes területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célokat szolgáló hazai támogatási előirányzatokról szóló kormányrendeletek módosításáról
6044
36/2012. (III. 9.) Korm. rendelet
A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
6051
37/2012. (III. 9.) Korm. rendelet
Az atomenergiával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
6055
8/2012. (III. 9.) BM rendelet
A közterület-felügyelet, valamint a polgárőr szervezet számára a könnygázszóró palack, illetve a vegyi eszköz igénylésének, átvételének, visszavételének és térítésének rendjéről
6164
21/2012. (III. 9.) VM rendelet
A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről
6165
22/2012. (III. 9.) VM rendelet
A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról
6188
9/2012. (III. 9.) AB határozat
Az Országos Választási Bizottság 440/2009. (XI. 20.) OVB határozata vizsgálatáról
6219
10/2012. (III. 9.) AB határozat
Az Országos Választási Bizottság 75/2011. (VI. 24.) OVB határozata vizsgálatáról
6222
11/2012. (III. 9.) AB határozat
Az Országos Választási Bizottság 78/2011. (VI. 24.) OVB határozata vizsgálatáról
6225
12/2012. (III. 9.) AB határozat
Az Országos Választási Bizottság 76/2011. (VI. 24.) OVB határozata vizsgálatáról
6228
13/2012. (III. 9.) AB határozat
Az Országos Választási Bizottság 380/2010. (V. 19.) OVB határozata vizsgálatáról
6232
14/2012. (III. 9.) AB végzés
Az Országos Választási Bizottság 109/2011. (VII. 12.) OVB határozata vizsgálatáról
6234
1003/2012. (II. 9.) AB Tü. határozat
Az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról
6237
1055/2012. (III. 9.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a magyar–román államhatárt metsző vízszállító vezeték építésének és üzemeltetésének szabályozásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
6251
1056/2012. (III. 9.) Korm. határozat
Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012–2013. évekre vonatkozó intézkedési tervéről
6251
1057/2012. (III. 9.) Korm. határozat
Az EUROPA CANTAT 2015. PÉCS kórusfesztivál rendezési jogának elnyerése esetén szükséges kormányzati intézkedésekről
6257
1058/2012. (III. 9.) Korm. határozat
A magyar filmszakmai támogatási rendszerrel kapcsolatos egyes feladatok megosztásáról szóló 1203/2011. (VI. 21.) Korm. határozat módosításáról
6258
1/2012. (III. 9.) KIM határozat
A Magyar Közlöny szerkesztőbizottsága tagjainak felkéréséről
6259

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.15.