A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381467. látogatója

Budapest

2012. március 14.,

szerda


 

30. szám


 

Ára: 1050 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
40/2012. (III. 14.) Korm. rendelet
A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról
6309
41/2012. (III. 14.) Korm. rendelet
A 2011. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 305/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
6311
10/2012. (III. 14.) BM rendelet
A végrehajtási eljárásban ellenszegülés megszüntetése érdekében történő rendőri közreműködéssel, valamint a gyermek átadására irányuló bírósági végrehajtás során szükséges előállítással kapcsolatban felmerült költségek mértékéről, valamint megtérítésének részletes szabályairól
6312
15/2012. (III. 14.) NFM rendelet
A földgáz biztonsági készlet mértékéről, értékesítéséről és visszapótlásáról szóló 13/2011. (IV. 7.) NFM rendelet módosításáról
6314
15/2012. (III. 14.) AB határozat
Az Országos Választási Bizottság 175/2011. (X. 12.) OVB határozata vizsgálatáról
6316
16/2012. (III. 14.) OGY határozat
A kommunista diktatúra által kitelepítettek, valamint az őket befogadók emlékének megörökítéséről
6319
17/2012. (III. 14.) OGY határozat
Dr. Balsai István, a 2006-os őszi erőszakos rendőri fellépést vizsgáló miniszterelnöki megbízott jelentése elfogadásáról
6320
18/2012. (III. 14.) OGY határozat
A Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett környezeti katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását és a hasonló katasztrófák jövőbeni megakadályozását célzó országgyűlési vizsgálóbizottság vizsgálatának eredményéről szóló jelentés elfogadásáról
6320
19/2012. (III. 14.) OGY határozat
A MALÉV Zrt. és a Budapest Airport Zrt. szocialisták és szabad demokraták általi privatizációjának körülményeit, továbbá a MALÉV Zrt. visszaállamosításának folyamatát, valamint jelenlegi fizetésképtelenségét és felszámolását előidéző, 2002–2010 között meghozott intézkedéseket, illetve az ebben az időszakban felmerülő döntéshozói felelősség kérdéskörét vizsgáló bizottság felállításáról
6321
20/2012. (III. 14.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
6324
1062/2012. (III. 14.) Korm. határozat
A TÁMOP 5.2.1-11/1 kiemelt projekt Társadalmi Megújulás Operatív Program 2009–2010. évi akciótervében történő nevesítéséről
6324
1063/2012. (III. 14.) Korm. határozat
A Szervátültetettek 2011. évi Világjátékain és a Speciális Olimpia 2011. évi Nyári Világjátékain elért sporteredmények állami elismeréséről szóló 1200/2011. (VI. 21.) Korm. határozat módosításáról
6325
1064/2012. (III. 14.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
6326
33/2012. (III. 14.) ME határozat
Főiskolai tanárok kinevezéséről
6328

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.20.