A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381467. látogatója

Budapest

2012. május 30.,

szerda


 

63. szám


 

Ára: 2940 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi LII. törvény
Az Egyesült Nemzetek kiváltságairól és mentességeiről New Yorkban, 1946. évi február hó 13. napján kelt nemzetközi egyezményben biztosított kiváltságoknak, mentességeknek és könnyítéseknek a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács Magyarországon működő intézményeire és vezető tisztségviselőire való kiterjesztéséről
10041
2012. évi LIII. törvény
Az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New Yorkban, 1954. szeptember 28-án létrejött, a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló Egyezmény 23. és 24. Cikkeihez tett nyilatkozat visszavonásáról
10041
2012. évi LIV. törvény
A Magyarország Kormánya és Új-Zéland Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
10042
2012. évi LV. törvény
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról
10047
2012. évi LVI. törvény
A távközlési adóról
10057
2012. évi LVII. törvény
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról
10059
2012. évi LVIII. törvény
A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény módosításáról
10059
2012. évi LIX. törvény
A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
10060
2012. évi LX. törvény
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról
10061
2012. évi LXI. törvény
A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról
10061
2012. évi LXII. törvény
A gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásához kapcsolódó egyes törvények módosításáról
10066
2012. évi LXIII. törvény
A közadatok újrahasznosításáról
10071
105/2012. (V. 30.) Korm. rendelet
Egyes építésügyi és területrendezési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
10078
27/2012. (V. 30.) BM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről
10087
Köf. 5011/2012/7. határo
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
10098
125/2012. (V. 30.) KE határozat
Tárca nélküli miniszter felmentéséről
10102
126/2012. (V. 30.) KE határozat
Államtitkári megbízatás megszűnéséről
10102
127/2012. (V. 30.) KE határozat
Tárca nélküli miniszter kinevezéséről
10103
128/2012. (V. 30.) KE határozat
Miniszterelnökséget vezető államtitkár kinevezéséről
10103
129/2012. (V. 30.) KE határozat
Államtitkárok kinevezéséről
10104
1171/2012. (V. 30.) Korm. határozat
A közadatok újrahasznosításának elősegítése érdekében szükséges intézkedések megtételéről
10104
1172/2012. (V. 30.) Korm. határozat
Az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeiben foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
10105
64/2012. (V. 30.) ME határozat
Miniszterelnöki biztos felmentéséről
10107

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.20.