A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381467. látogatója

Budapest

2012. július 13.,

péntek


 

91. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi XCIX. törvény
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény módosításáról
13414
35/2012. (VII. 13.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2012. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről szóló 19/2012. (IV. 11.) BM rendelet módosításáról
13416
18/2012. (VII. 13.) NGM rendelet
A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet módosításáról
13434
41/2012. (VII. 13.) NFM rendelet
A légijárművek és légijármű komponensek karbantartásának személyi jogosításairól és képzési követelményeiről szóló 13/2012. (III. 6.) NFM rendelet módosításáról
13435
68/2012. (VII. 13.) VM rendelet
Az állattenyésztési bírság befizetésének rendjéről
13436
Köf. 5030/2012/9. határo
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
13437
2/2012. PJE jogegységi határozat
A Kúria polgári jogegységi határozata
13442
186/2012. (VII. 13.) KE határozat
Államtitkári megbízatás megszűnéséről
13445
187/2012. (VII. 13.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
13445
188/2012. (VII. 13.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
13446
189/2012. (VII. 13.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
13446
83/2012. (VII. 13.) ME határozat
Helyettes államtitkárok kinevezéséről
13447
84/2012. (VII. 13.) ME határozat
Helyettes államtitkárok kinevezéséről
13447

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.20.