A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369716. látogatója

Budapest

2012. július 24.,

kedd


 

99. szám


 

Ára: 3885 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi CXXIII. törvény
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról
14238
2012. évi CXXIV. törvény
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról
14248
2012. évi CXXV. törvény
A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosításáról
14265
2012. évi CXXVI. törvény
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról
14269
2012. évi CXXVII. törvény
A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről
14290
2012. évi CXXVIII. törvény
A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről
14309
2012. évi CXXIX. törvény
Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról
14317
2012. évi CXXX. törvény
Az elektronikus hírközlést érintő egyes törvények módosításáról
14318
72/2012. (VII. 24.) VM rendelet
A termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet, a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet és a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról
14324
73/2012. (VII. 24.) VM rendelet
A mezőgazdasági termékek harmadik országokban és belső piacon történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 46/2005. (V. 23.) FVM rendelet módosításáról
14332

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.21.