A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381465. látogatója

Budapest

2013. július 5.,

péntek


 

116. szám


 

Ára: 7100 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi CXXVII. törvény
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról
63634
2013. évi CXXVIII. törvény
Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról
63675
2013. évi CXXIX. törvény
Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról
63681
253/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet
Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai végrehajtásának egyes kérdéseiről
63704
254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
63706
255/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet
A Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
63726
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet
Egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól
63735
257/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet
Egyes gyermekvédelmi tárgyú és kapcsolódó kormányrendeleteknek a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításával, valamint a családi pótlék felhasználásával összefüggő módosításáról
63753
258/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet
A Magtárház Kikötő Kft. „f. a.”-nak a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény szerinti stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
63776
12/2013. (VII. 5.) KIM rendelet
A bírósági végrehajtási ügyek nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
63777
69/2013. (VII. 5.) OGY határozat
A Magyarországot megillető egyenlő elbánásról
63782
1415/2013. (VII. 5.) Korm. határozat
Az új büntetés-végrehajtási kódex megalkotásáról
63783
93/2013. (VII. 5.) ME határozat
Kormánymegbízott kinevezéséről
63784
94/2013. (VII. 5.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
63785
95/2013. (VII. 5.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
63785
96/2013. (VII. 5.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
63785
97/2013. (VII. 5.) ME határozat
Az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és új tag megbízásáról
63786
66/2013. (VII. 5.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
63786
67/2013. (VII. 5.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
63787
68/2013. (VII. 5.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
63788
69/2013. (VII. 5.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
63789
70/2013. (VII. 5.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
63789

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.20.