A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380494. látogatója

Budapest

2013. augusztus 30.,

péntek


 

143. szám


 

Ára: 2900 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi CXXXVII. törvény
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról
66434
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
66438
16/2013. (VIII. 30.) HM rendelet
A Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működését támogató elektronikus infokommunikációs rendszerek biztonságának felügyeletéről és ellenőrzéséről
66460
2/2013. (VIII. 30.) KüM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól
66462
33/2013. (VIII. 30.) NGM rendelet
A 2014. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
66479
34/2013. (VIII. 30.) NGM rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elektronikus információs rendszerei biztonságának felügyeletéről és ellenőrzéséről
66479
74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet
Az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról
66480
372/2013. (VIII. 30.) KE határozat
Legfőbb ügyész helyettes megbízatása megszűnésének megállapításáról
66489
373/2013. (VIII. 30.) KE határozat
Bírói kinevezésről
66489
374/2013. (VIII. 30.) KE határozat
Bírói kinevezésről
66489
375/2013. (VIII. 30.) KE határozat
Bírói kinevezésről
66490
376/2013. (VIII. 30.) KE határozat
Bírói kinevezésről
66490
377/2013. (VIII. 30.) KE határozat
Bírói kinevezésről
66490
378/2013. (VIII. 30.) KE határozat
Bírói kinevezésről
66491
379/2013. (VIII. 30.) KE határozat
Bírói kinevezésről
66491
380/2013. (VIII. 30.) KE határozat
Bírói kinevezésről
66491
381/2013. (VIII. 30.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésekről
66492
1598/2013. (VIII. 30.) Korm. határozat
A higanyról szóló Minamata Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
66494

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.15.