A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380473. látogatója

Budapest

2013. október 4.,

péntek


 

164. szám


 

Ára: 5350 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet
A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról
68287
352/2013. (X. 4.) Korm. rendelet
A ZED-TBM Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről szóló 179/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
68303
353/2013. (X. 4.) Korm. rendelet
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
68304
57/2013. (X. 4.) BM rendelet
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról
68312
89/2013. (X. 4.) VM rendelet
A Pápai Hús 1913 Kft. élőállat-beszállítói által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról
68316
24/2013. (X. 4.) AB határozat
A 2006 őszi tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáról szóló 2011. évi XVI. törvény alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezések elutasításáról
68319
25/2013. (X. 4.) AB határozat
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 416. § (1) bekezdésének c) pontjával és 21. § (1) bekezdés e) pontjával kapcsolatos alkotmányos követelményről és alkotmányjogi panasz elutasításáról
68336
26/2013. (X. 4.) AB határozat
A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány és alkotmányjogi panaszok elutasításáról
68348
484 Knk.IV.37.484/2013/2. számú határozat
A Kúria határozata
68371
485 Knk.IV.37.485/2013/2. számú határozat
A Kúria határozata
68374
504 Knk.IV.37.504/2013/2. számú határozat
A Kúria határozata
68377
521 Knk.IV.37.521/2013/2. számú határozat
A Kúria határozata
68379
522 Knk.IV.37.522/2013/2. számú határozat
A Kúria határozata
68382
500 Knk.IV.37.500/2013/2. számú határozat
A Kúria határozata
68385
Köf. 5015/2013/6. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
68388
Köf. 5017/2013/3. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
68391
413/2013. (X. 4.) KE határozat
Bírói felmentésről
68394
414/2013. (X. 4.) KE határozat
Bírói felmentésről
68394
415/2013. (X. 4.) KE határozat
Bírói felmentésről
68394
416/2013. (X. 4.) KE határozat
Bírói felmentésről
68395
1698/2013. (X. 4.) Korm. határozat
A Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014–2020 ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó hétéves stratégiáról
68395
1699/2013. (X. 4.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és az Európai Ûrügynökség közötti, az Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvételről szóló megállapodás meghosszabbításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
68396
1700/2013. (X. 4.) Korm. határozat
A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
68396
1701/2013. (X. 4.) Korm. határozat
A Tisza-tó Nemzeti Programról
68403
1702/2013. (X. 4.) Korm. határozat
Az ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2011-0001 azonosító számú („Dobó tér – Eger patak – Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja” című) kiemelt projekt támogatási összeg növelésének jóváhagyásáról
68404

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.15.