A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380505. látogatója

Budapest

2013. november 7.,

csütörtök


 

184. szám


 

Ára: 1500 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
385/2013. (XI. 7.) Korm. rendelet
Az állam tulajdonában álló egyes agrárkutató gazdasági társaságok állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről
80431
386/2013. (XI. 7.) Korm. rendelet
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatkörébe tartozó kármentesítési alprogramok keretében az állami felelősségi körbe tartozó kármentesítési feladatok lebonyolításáért felelő szervezet kijelöléséről
80432
387/2013. (XI. 7.) Korm. rendelet
Az AGORA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
80432
388/2013. (XI. 7.) Korm. rendelet
A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
80433
24/2013. (XI. 7.) MNB rendelet
A „Wigner Jenő” ezüst emlékérme kibocsátásáról
80434
47/2013. (XI. 7.) NGM rendelet
Az adóügyek állami adóhatóság előtt történő elektronikus intézésének szabályairól és egyéb adózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
80436
1791/2013. (XI. 7.) Korm. határozat
A Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokról, valamint az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról és bevezetéséről szóló 1004/2011. (I. 4.) Korm. határozat módosításáról szóló 1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról
80444
1792/2013. (XI. 7.) Korm. határozat
A tavaszi ár- és belvíz, valamint a dunai rendkívüli árvízi helyzettel összefüggő helyreállítási feladatok finanszírozásáról
80444
1793/2013. (XI. 7.) Korm. határozat
Rendőrszálló létrehozása céljából a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
80445
1794/2013. (XI. 7.) Korm. határozat
A megyei önkormányzat hivatala által feladatai ellátásához használt, jelenleg állami tulajdonba tartozó ingatlanok üzemeltetésében bekövetkezett szervezeti változáshoz kapcsolódóan a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
80447
1795/2013. (XI. 7.) Korm. határozat
A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatására kiírt pályázat kezeléséhez a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
80449
1796/2013. (XI. 7.) Korm. határozat
Az új labdarúgó stadion létesítése a Ferencvárosban elnevezésű állami beruházás folytatásához szükséges 2013. évi forrás-átcsoportosításról
80451
1797/2013. (XI. 7.) Korm. határozat
A Szamosújvári Római Katolikus Plébánia épületének megvásárlásához kapcsolódóan a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
80451
1798/2013. (XI. 7.) Korm. határozat
A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0003 azonosító számú („Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
80454
1799/2013. (XI. 7.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról
80456
1800/2013. (XI. 7.) Korm. határozat
A TÁMOP-6.1.1-12/1-2013-0001 azonosító számú („Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása” című) kiemelt projektjavaslat akciótervi nevesítéséről
80458
1801/2013. (XI. 7.) Korm. határozat
A Magyarország és a Szlovák Köztársaság között a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködésről szóló, Pozsonyban, 2006. október 2-án aláírt Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
80461

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.15.