A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381467. látogatója

Budapest

2013. december 21.,

szombat


 

216. szám


 

Ára: 10600 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi CCXXX. törvény
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről
85610
2013. évi CCXXXI. törvény
Egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról
85769
2013. évi CCXXXII. törvény
A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról
85803
2013. évi CCXXXIII. törvény
A Magyarország és a Moldovai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről
85809
2013. évi CCXXXIV. törvény
A Magyarország és a Szerb Köztársaság között a szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről
85818
80/2013. (XII. 21.) EMMI rendelet
Az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet, valamint a közoktatási tankönyvek legmagasabb fogyasztói áráról szóló 13/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet módosításáról
85831
79/2013. (XII. 21.) NFM rendelet
Az intézményi kezességi díjtámogatások felhasználásáról és kezeléséről
85832
129/2013. (XII. 21.) VM rendelet
A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet és az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet módosításáról
85837
130/2013. (XII. 21.) VM rendelet
Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
85837
1003/2013. (XII. 21.) AB Tü. határozat
Az Alkotmánybíróság ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat módosításáról
85847
520/2013. (XII. 21.) KE határozat
A 23/2012. (I. 16.) KE határozat hatályon kívül helyezéséről
85850

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.20.