A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8176272. látogatója

Budapest

2013. március 13.,

szerda


 

43. szám


 

Ára: 14100 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi XI. törvény
A Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról
4302
2013. évi XII. törvény
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról
4302
76/2013. (III. 13.) Korm. rendelet
A Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel rendelkezõ személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról
4305
77/2013. (III. 13.) Korm. rendelet
Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya közötti, a katonai és haditechnikai területen történõ együttmûködésrõl, valamint védelmi és biztonsági eszközök kölcsönös átadásáról szóló megállapodás kihirdetésérõl
4306
78/2013. (III. 13.) Korm. rendelet
Az egyes haditechnikai eszközök, termékek, szolgáltatások kereskedelmérõl, engedélyezésérõl szóló kormányrendeletek és egyes mûszaki tárgyú kormányrendeletek módosításáról
4314
79/2013. (III. 13.) Korm. rendelet
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
4359
10/2013. (III. 13.) NGM rendelet
Az elemi költségvetésrõl
4361
1123/2013. (III. 13.) Korm. határozat
A külföldi hallgatói létszám magyar felsõoktatásban történõ növelésének irányairól
4612
1124/2013. (III. 13.) Korm. határozat
Az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer mûködéséhez szükséges intézkedésekrõl szóló 1350/2011. (X. 20.) Korm. határozat hatályon kívül helyezésérõl
4612
1125/2013. (III. 13.) Korm. határozat
Az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer széles körû használatához szükséges intézkedésekrõl
4613
1126/2013. (III. 13.) Korm. határozat
Az afganisztáni Tartományi Újjáépítési Csoport kivonása után visszamaradó állami vagyon afgán hatóságoknak történõ térítésmentes átadásáról
4614
1127/2013. (III. 13.) Korm. határozat
A Vidékfejlesztési Minisztérium aktuális peres ügyeibõl eredõ fizetési kötelezettségek finanszírozásáról
4622
1128/2013. (III. 13.) Korm. határozat
A Miniszterelnökség által társelnökölt Gazdasági Vegyes Bizottságok üléseinek elõkészítéséhez és lebonyolításához szükséges szervezési jellegû feladatok ellátása érdekében a Miniszterelnökség és a Nemzetgazdasági Minisztérium közötti elõirányzat-átcsoportosításról
4622

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2021.12.03.