A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380497. látogatója

Budapest

2013. április 9.,

kedd


 

61. szám


 

Ára: 2550 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet
Az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről
49452
110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet
A lófélék egyedeinek azonosításáról
49467
10/2013. (IV. 9.) BM rendelet
Az Országgyűlési Õrség katonai nyomozó hatóságáról és a parancsnoki nyomozás részletes szabályairól
49474
23/2013. (IV. 9.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről
49477
1184/2013. (IV. 9.) Korm. határozat
A Bejárható Magyarország Keretprogramról
49490
1185/2013. (IV. 9.) Korm. határozat
Az Erzsébet téri Kulturális Központ és Park II. ütemének megvalósításához kapcsolódó egyes feladatokról
49491
1186/2013. (IV. 9.) Korm. határozat
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Ludovika Campus elnevezésű állami beruházás megvalósításához időarányosan szükséges beruházási források biztosításáról
49491
1187/2013. (IV. 9.) Korm. határozat
A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0014 azonosító számú („A siófoki szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és -tisztítása” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
49492
1188/2013. (IV. 9.) Korm. határozat
A KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0007 azonosító számú („Mályvádi árvízi szükségtározó fejlesztése” című) projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról
49494
1189/2013. (IV. 9.) Korm. határozat
A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0013 azonosító számú („Karád agglomeráció csatornázása, szennyvíztisztítása”) című projekt támogatásának jóváhagyásáról
49496
1190/2013. (IV. 9.) Korm. határozat
A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0012 azonosító számú („A somogytúri szennyvízelvezető agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvízcsatornázása”) című projekt támogatásának jóváhagyásáról
49498
1191/2013. (IV. 9.) Korm. határozat
A KEOP-2.1.2/2F/09-11-2012-0006 azonosító számú („Hatékony árvízvédelem Vácon” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
49500
1192/2013. (IV. 9.) Korm. határozat
A KMOP-2.1.1/A-11-2013-0002 azonosító számú („A régión belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése a 2102. j úton tárgyú pályázathoz”) című projekt támogatásának jóváhagyásáról
49502
1193/2013. (IV. 9.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.5.0-09-2010-0027 azonosító számú [„8. sz. főút Várpalota–Veszprém II. szakasz (Hajmáskéri csomópont) 115 kN-os burkolat-megerősítési, korszerűsítési és kapcsolódó létesítményeinek tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása” című] kiemelt projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról
49504

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.15.