A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8298021. látogatója

Budapest

2013. január 18.,

péntek


 

8. szám


 

Ára: 2900 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet
A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól
748
7/2013. (I. 18.) Korm. rendelet
A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló Korm. rendelettel összefüggő egyes Korm. rendeletek módosításáról
754
8/2013. (I. 18.) Korm. rendelet
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
769
9/2013. (I. 18.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya között 2009. szeptember 18-án Budapesten létrejött pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzékváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről
769
4/2013. (I. 18.) NMHH rendelet
A közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének biztosítása érdekében adható állami támogatás és az azzal összefüggő adatszolgáltatás, adatkezelés rendjéről
773
5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet
Az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről
789
6/2013. (I. 18.) EMMI rendelet
Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
790
1/2013. (I. 18.) VM rendelet
Az országos pálinka- és törkölypálinka-versenyről, valamint az érzékszervi bírálók képzéséről szóló 33/2010. (XI. 25.) VM rendelet módosításáról
794
Köf. 5075/2012/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
796
1016/2013. (I. 18.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterv 1. prioritásának megállapításáról, valamint egyes pályázati felhívások jóváhagyásáról
802
1017/2013. (I. 18.) Korm. határozat
A TÁMOP-6.2.5./A/12/1 azonosító számú („Szervezeti hatékonyság fejlesztése a struktúraváltásban érintett intézményeknél – Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban” című) projekt kiemelt projektként történő nevesítéséről
806

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.21.