A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381465. látogatója

Budapest

2014. november 20.,

csütörtök


 

158. szám


 

Ára: 5145 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról
15411
285/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet
A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról
15477
286/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet
A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról
15479
287/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet
A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
15487
288/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet
A ZeinaHotel Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
15488
25/2014. (XI. 20.) FM rendelet
Az anyajuhtartás csekély összegű támogatásáról
15489
26/2014. (XI. 20.) FM rendelet
Az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról
15490
431/2014. (XI. 20.) KE határozat
A Magyar Művészeti Akadémia elnökének tisztségében való megerősítéséről
15493
1658/2014. (XI. 20.) Korm. határozat
A Magyarország és a Luxemburgi Nagyhercegség között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
15493
1659/2014. (XI. 20.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Taskentben, 2008. április 17. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
15493
1660/2014. (XI. 20.) Korm. határozat
A kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló közös egyezmény szerinti ötödik Nemzeti Jelentésről és a részes országok nemzeti jelentéseit megvitató felülvizsgálati értekezleten való magyar részvételről
15494
1661/2014. (XI. 20.) Korm. határozat
Magyarországnak a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája 2. cikk szerinti kötelezettségvállalásai végrehajtására vonatkozó hatodik időszaki jelentéséről
15494
1662/2014. (XI. 20.) Korm. határozat
A Sao Paulo-i Főkonzulátus újranyitásához kapcsolódó feladatokról
15495
1663/2014. (XI. 20.) Korm. határozat
A Nemzeti Kastélyprogramról
15496
1664/2014. (XI. 20.) Korm. határozat
A Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról
15498
1665/2014. (XI. 20.) Korm. határozat
A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendeletben szereplő 2000 fő alatti kistelepülések vizsgálatáról
15499
1666/2014. (XI. 20.) Korm. határozat
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program elfogadásáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról
15500
1667/2014. (XI. 20.) Korm. határozat
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program elfogadásáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról
15501
1668/2014. (XI. 20.) Korm. határozat
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program elfogadásáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról
15501
1669/2014. (XI. 20.) Korm. határozat
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program elfogadásáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról
15502
1670/2014. (XI. 20.) Korm. határozat
A helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2014. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
15502
1671/2014. (XI. 20.) Korm. határozat
A Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról, valamint egyes fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításokról
15517
1672/2014. (XI. 20.) Korm. határozat
Az egyszerűsített honosítási eljáráshoz kapcsolódó többletfeladatok finanszírozásáról
15524
1673/2014. (XI. 20.) Korm. határozat
A közúti közlekedési infrastruktúrához tartozó egyes feladatok finanszírozásához szükséges intézkedésekről
15527
1674/2014. (XI. 20.) Korm. határozat
A 2014. év májustól szeptemberig tartó időszakban lezajlott sporteseményeken elért kimagasló sporteredmények állami jutalma és eredményességi támogatása forrásának biztosításáról
15527
1675/2014. (XI. 20.) Korm. határozat
A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek címrendjének a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról
15529
1676/2014. (XI. 20.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről
15529
134/2014. (XI. 20.) ME határozat
A Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában Moszkvában, 1970. július 10. napján aláírt és 1990. december 20. napján módosított Egyezmény és az Egyezményhez csatolt Alapszabály, továbbá az ezek módosításáról szóló Jegyzőkönyv részes államává váláshoz szükséges értesítésről
15534

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.20.