A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381467. látogatója

Budapest

2014. január 16.,

csütörtök


 

3. szám


 

Ára: 5145 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet
A fertőző betegségek jelentésének rendjéről
340
2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet
Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól
351
3/2014. (I. 16.) EMMI rendelet
Egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
355
2/2014. (I. 16.) KIM rendelet
Egyes választással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról
366
3/2014. (I. 16.) VM rendelet
A sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről
447
6/2013. PJE jogegységi határozat
A Kúria polgári jogegységi határozata
454
11/2014. (I. 16.) KE határozata
Az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről
464
12/2014. (I. 16.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
464
13/2014. (I. 16.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
465
14/2014. (I. 16.) KE határozat
Dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
465
15/2014. (I. 16.) KE határozat
Vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről
466
1/2014. (I. 16.) Korm. határozat
A nemzeti ünnepek, valamint a kiemelkedő fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről szóló 1137/2010. (VII. 1.) Korm. határozat módosításáról
466
3/2014. (I. 16.) ME határozat
A 32/2012. (III. 7.) ME határozat módosításáról és helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
467

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.20.