A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381465. látogatója

Budapest

2014. március 18.,

kedd


 

40. szám


 

Ára: 9240 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
85/2014. (III. 18.) Korm. rendelet
Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
4021
86/2014. (III. 18.) Korm. rendelet
A 2014. és 2015. években nemzetközi szolidaritási program keretében elismerhető menekültek keretszámáról
4179
4/2014. (III. 18.) MNB rendelet
A „Mária aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról
4180
5/2014. (III. 18.) MNB rendelet
A szélfelirattal ellátott „Mária aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról
4181
6/2014. (III. 18.) MNB rendelet
A „Mária aranyforintja” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
4183
24/2014. (III. 18.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet módosításáról
4185
24/2014. (III. 18.) KIM rendelet
A felszámolási eljárásban közzétételre kerülő bírósági végzések kivonatának tartalmi elemeiről szóló 13/2012. (III. 1.) KIM rendelet módosításáról
4186
1/2014. PJE jogegységi határozat
A Kúria polgári jogegységi határozata
4187
Köf.5075/2013/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
4190
101/2014. (III. 18.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
4193
102/2014. (III. 18.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
4200
103/2014. (III. 18.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
4203
104/2014. (III. 18.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
4207
105/2014. (III. 18.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
4209
106/2014. (III. 18.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
4211
107/2014. (III. 18.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
4219
108/2014. (III. 18.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
4224
109/2014. (III. 18.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
4226
110/2014. (III. 18.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
4228
111/2014. (III. 18.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
4229
112/2014. (III. 18.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
4230
1145/2014. (III. 18.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus közötti Megállapodásról
4232
1146/2014. (III. 18.) Korm. határozat
A 2014. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról
4236
1147/2014. (III. 18.) Korm. határozat
A 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatoktól történő eltérő rendelkezésekről
4246
1148/2014. (III. 18.) Korm. határozat
A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
4246
1149/2014. (III. 18.) Korm. határozat
A Székelyföldi Labdarúgó Akadémia működésének támogatásához szükséges rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
4248
1150/2014. (III. 18.) Korm. határozat
A Tempus Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
4250

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.20.