A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381465. látogatója

Budapest

2014. április 4.,

péntek


 

51. szám


 

Ára: 4200 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
24/2014. (IV. 4.) EMMI rendelet
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, valamint a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról
4810
25/2014. (IV. 4.) EMMI rendelet
Az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról szóló 58/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet módosításáról
4812
16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet
A felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról
4813
33/2014. (IV. 4.) VM rendelet
Egyes állatjóléti támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
4818
34/2014. (IV. 4.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről
4830
35/2014. (IV. 4.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről
4862
36/2014. (IV. 4.) VM rendelet
Az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeleteknek az általános és a mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás közösségi feltételeinek változásával összefüggő módosításáról
4871
37/2014. (IV. 4.) VM rendelet
A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról
4889
38/2014. (IV. 4.) VM rendelet
A benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről szóló 118/2011. (XII. 15.) VM rendelet módosításáról
4891
10/2014. (IV. 4.) AB határozat
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 163/F. §-a alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint folyamatban lévő ügyekben történő alkalmazásának kizárásáról
4894
11/2014. (IV. 4.) AB határozat
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi C. törvény 2:22. § (1) és (2) bekezdései alaptörvény-ellenességének és nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítására irányuló indítvány elutasításáról
4898

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.20.