A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381287. látogatója

Budapest

2014. április 18.,

péntek


 

56. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
130/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet
Az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között az AKCS-EU partnerségi megállapodással összhangban a 2014-2020 közötti időtartamra szóló többéves pénzügyi keret értelmében nyújtandó európai uniós támogatás finanszírozásáról, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés negyedik részének hatálya alá tartozó tengerentúli országok és területek számára nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról szóló belső megállapodás kihirdetéséről
5541
131/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet
A kormányablakokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
5551
132/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet
A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
5552
133/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet
Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
5564
134/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet
A központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerével összefüggő feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről
5564
45/2014. (IV. 18.) VM rendelet
Az egyes különleges és elkülönített támogatások szabályozásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról
5566
46/2014. (IV. 18.) VM rendelet
A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelet módosításáról
5568
157/2014. (IV. 18.) KE határozat
Az Országgyűlés alakuló ülésének összehívásáról
5569
1254/2014. (IV. 18.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról
5569
1255/2014. (IV. 18.) Korm. határozat
A KEOP-2.2.2/C azonosító számú, "Regionális vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása" című konstrukcióból támogatásra javasolt projektjavaslatról
5573
1256/2014. (IV. 18.) Korm. határozat
A KÖZOP-1.1.1-07-2008-0001 azonosító számú ["M43 gyorsforgalmi út Szeged-Makó közötti szakasz (3+000-34+600 km szelvények között)" című] kiemelt nagyprojekt zárása és a zárást követő költségei fedezetének jóváhagyásáról
5573
1257/2014. (IV. 18.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0005 azonosító számú ["47. számú főút Csongrád megyei szakasz (173+780-193+466 km sz.) 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítése és párhuzamos kerékpárút építése" című], valamint a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0006 azonosító számú ["47. számú főút Algyő-Szeged közötti szakasz (210+600-217+644 km sz.) 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítés kivitelezése" című] projektjavaslatok akciótervi nevesítéséről és támogatásuk jóváhagyásáról
5574

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.