A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380486. látogatója

Budapest

2014. április 24.,

csütörtök


 

58. szám


 

Ára: 7350 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelet
Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
5601
137/2014. (IV. 24.) Korm. rendelet
Egyes sport és továbbképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
5625
33/2014. (IV. 24.) BM rendelet
Az Országgyűlési Õrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és eljárási szabályairól, valamint az Országgyűlési Õrségnél rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusairól, fajtáiról
5627
34/2014. (IV. 24.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet módosításáról
5635
28/2014. (IV. 24.) KIM rendelet
A közigazgatási és igazságügyi miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról
5638
47/2014. (IV. 24.) VM rendelet
A 2014. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az érintett körzeti erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodásról
5652
1268/2014. (IV. 24.) Korm. határozat
Az egyszerűsített honosításhoz kapcsolódó további külügyminisztériumi feladatellátáshoz, valamint az ennek kapcsán jelentős mértékben megnövekedett számú külföldön élő magyar állampolgár konzuli ügyeinek hatékony intézéséhez szükséges személyi feltételek biztosításáról
5773
1269/2014. (IV. 24.) Korm. határozat
Egyes közfeladatok ellátásához szükséges fedezet biztosítása érdekében a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1123/2014. (III. 13.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről
5773
1270/2014. (IV. 24.) Korm. határozat
Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
5776
1271/2014. (IV. 24.) Korm. határozat
Az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) ösztöndíjas programjának 2013/2014. tanév II. félévi megvalósítása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
5778
1272/2014. (IV. 24.) Korm. határozat
A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság működési költségeinek kiegészítésére, az Ányos Pál-örökséget feldolgozó tanulmánykötet kiadásával összefüggésben, valamint a Díva, Színész, Nő – Lukács, Mészáros, Tolnay 100 elnevezésű kiállítás és kísérő rendezvényei támogatása érdekében költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
5780
1273/2014. (IV. 24.) Korm. határozat
A Siemens Zrt. tanműhely bővítésére és korszerűsítésére irányuló beruházásának támogatásáról
5785
1274/2014. (IV. 24.) Korm. határozat
A REHAU-Automotive Kft. létszámbővítéshez kapcsolódó képzéseinek támogatásáról
5785
1275/2014. (IV. 24.) Korm. határozat
A PÁPAI HÚS 1913 Kft. „cs.a.” és a PÁPA-SER Kft. „cs.a.” részére az MFB Zrt. által nyújtott hitel feltételeinek módosításáról és a Pápai Szeletelt és Darabolt Hústermékeket Csomagoló Kft. részére nyújtandó hitelről szóló 1976/2013. (XII. 18.) Korm. határozat 5. pontjának hatályon kívül helyezéséről
5785
38/2014. (IV. 24.) ME határozat
A Nemzetközi Beruházási Bankról és annak Alapokmányáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyvhöz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződés létrehozására adott felhatalmazásról
5786

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.15.