A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381465. látogatója

Budapest

2015. szeptember 21.,

hétfő


 

134. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2015. évi CXLII. törvény
Egyes törvények Magyarország államhatárának hatékonyabb védelmével és a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról
19716
273/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
19719
274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet
Az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról
19720
275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet
Az állami vezetői juttatásokról
19726
276/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet
Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőségértékelésének általános feltételeiről szóló 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet módosításáról
19733
24/2015. (IX. 21.) IM rendelet
A közjegyzők feladatellátásával kapcsolatos egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
19735
1665/2015. (IX. 21.) Korm. határozat
A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelése érdekében szükséges további intézkedésekről
19741
1666/2015. (IX. 21.) Korm. határozat
A „Földet a gazdáknak!” Program keretében az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítéséhez szükséges intézkedésekről
19741
1667/2015. (IX. 21.) Korm. határozat
Az állami rezsicsökkentés megvalósításához szükséges intézkedésekről
19742
1668/2015. (IX. 21.) Korm. határozat
A Nancy Goodman Brinker által létrehozott képzőművészeti gyűjtemény állam által történő megvásárlásával kapcsolatban szükséges kormányzati intézkedésekről
19743
1669/2015. (IX. 21.) Korm. határozat
A Csengele község külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
19744
1670/2015. (IX. 21.) Korm. határozat
Pécs város külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról
19744
1671/2015. (IX. 21.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
19744
80/2015. (IX. 21.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
19745
81/2015. (IX. 21.) ME határozat
Az ENSZ Turisztikai Világszervezetének (UNWTO) Közgyűlésein történő részvételről
19745

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.20.